Válaszok kérdésekre…

…amiket talán már te is feltettél az iskolakeresés során.

Mikor lehet megismerni az osztálytanítót?

A felvételi folyamat idején van, hogy már megérkezik az osztálytanító, de olyan is előfordul, hogy még nem. Ettől függetlenül az osztályközösséget minden évben nagy tapasztalattal rendelkező tanárok állítják össze, hogy az új osztálytanító kiválasztása is a tanári kollégium közös munkájának eredménye. Általában az osztálytanító kiválasztása után egy-két héten belül szerveződik olyan alkalom, ahol a szülők megismerkedhetnek vele.

Jelentkezhetünk-e, ha sajátos nevelési igényű (SNI) a gyermekem?

Sajnos nem. SNI-s gyermekek oktatásához nincsenek meg a megfelelő jogi, szakmai feltételeink, így nem tudnánk biztosítani azt a fejlesztést, amire szükségük van.

Jelentkezhetünk, ha a gyermekem különleges figyelmet igényel, tanulási nehézsége van, nehezen illeszkedik be egy közösségbe?

Ennek a mérlegelése minden esetben a teljes Tanári kar véleményétől függ. Meg kell ismerni a gyermeket, a családot, és fel kell mérni a leendő diák integrálhatóságát az osztályközösségbe.

Egyedül kell bemennie gyermekemnek az idegen felnőttek közé felvételizni?

Egyedül teszi meg ezt a fontos lépést, iskolaérettsége erre már alkalmassá teszi. Szeretetteljes, elfogadó közeg, és egy játékos esemény várja őt, nem hasonlítható egy vizsgahelyzethez.

Hány fős osztályok vannak az iskolában?

20-26 fős osztályok is lehetnek, de a gyerekek személyisége, együttműködési képességei határozzák meg, milyen létszámmal lehet elindítani az osztályt.

Mennyi a tandíj az iskolában?

Az iskolában nincs tandíj, de adomány nélkül nem tud működni az iskola. Az iskola fenntartója ajánlást tesz az adományok összegére, a szülők pedig minden évben, anyagi lehetőségeikhez mérten vállalást tesznek.

Átveszik-e az elsős gyermek testvérét nagyobb osztályba?

Sok gyermek érkezett már így az iskolánkba, és találta meg a helyét mindenki örömére. Az iskola nyitott erre, de nem feltétlenül tud ez megvalósulni.

Felveszik a gyermekemet, ha nagyobb testvérei nem Waldorfba járnak?

Elvi akadálya nincs a felvételnek. A felvételi folyamat során a gyermek megismerésén túl az iskola a családdal is megismerkedik, van lehetőség arról beszélgetni, milyen elvek alapján érkeztek most el a Waldorf pedagógiához – ennek lehet hosszú és rögös útja, kevesen születünk bele, a többségünknek rá kell találnia.

Azt hallottam, költözik a Közép-budai Waldorf Iskola. Ez igaz? Mikor?

Az iskola jelenlegi helyén, a Tárogató úton marad, terveink szerint az elkövetkező években. A bérelt területen elegendő helyünk van nyolc osztálynak.
(Az iskola folyamatosan keres olyan épületet, ahol társbérlők nélkül, önállóan tudna működni, de egyelőre még nem találtunk olyat, amely az iskola pedagógiai céljainak és az idejáró családoknak is megfelelne.)

Tervezi-e az iskola gimnáziumi osztályok indítását?

Gimnáziumot nem az iskolák alapítanak, hanem a szülők. Gimnázium alapítása akkor reális cél egy Waldorf közösség számára, ha az általános iskola már kiépült (mind a 8 osztálya működik), és adott egy erős, antropozófiai elkötelezettségű szülői kör.

Előző

Hozzászólások letiltva
Csatlakozz hozzánk!

Részletek itt: Jelentkezés

Támogasd iskolánkat!

Közép-buadi Waldorf Közhasznú Egyesület
adószám: 18618372-1-41

Olvasd el híreinket!