A Waldorf-iskolákról

A Waldorf-pedagógia az egész világon a legelterjedtebb reformpedagógiai iskolamodell. A Waldorf-intézmények száma világszerte megközelítően 3000, egy 2019-es felmérés szerint ebből Európában 2154 működik, Magyarországon 9000 gyermek jár Waldorf-óvodába és iskolába.

Az első Waldorf-iskolát 100 évvel ezelőtt egy gyáros, Emil Molt alapította Rudolf Steiner előadásain fellelkesült munkásainak kérésére. Pedagógiánk világszerte elismert, immár kilencven éve sikeresen működik mind az öt kontinensen. Sikerének egyik tényezője a kompetenciaalapú, gyermekközpontú nevelés-oktatás. A szabad iskolaválasztás jogán alternatívát kívánunk nyújtani azoknak, akik gyermekeik fejlődését ilyen iskolában szeretnék biztosítani.

A Waldorf-pedagógia emberneveléssel foglalkozó, szociális művészet. Emberneveléssel foglalkozik, mivel az ismeretanyag átadásán túlmenően olyan lelki és szellemi erők – például pontos megfigyelőképesség, tiszta, logikus, de emellett szabad és önálló, kreatív gondolkodás, tolerancia, morális ítéletalkotó-képesség – kialakításán fáradozik, amelyek segítségével a gyermekből felnövekedett ifjú megtalálja a helyét a világban, s ezáltal harmóniában tud élni saját magával, valamint szűkebb és legtágabb környezetével. Szociális, mivel úgy próbálja nevelni a gyermeket, hogy belőle a világ és a társadalom problémái iránt nyitott és érzékeny, a problémákra megoldást kereső és találó, és a megoldásban aktív szerepet vállaló felnőtt váljék. Szociális, mivel alapvetően az együttműködésre épít.

Az államilag elfogadott Waldorf-kerettanterv legfontosabb feladata, hogy az egyes életkorokhoz igazított ismeretanyag közvetítése mellett biztosítsa a gyermek egészséges fejlődését, ami nem kizárólag – az egyébként fontos – tanulmányi eredményektől függ.

A Waldorf-pedagógiai alapokon nyugvó iskola egyik legalapvetőbb mozgatórugója a gyermek javáért történő összefogás, melynek keretei között elválaszthatatlanul fonódik össze tanár és szülő munkája, egymásrautaltsága.

A tanárokon kívül a szülők és gyerekek is tudják, és a világon egyre több történet is igazolja, hogy ez, a gyerekek fiziológiás és pszichés fejlődésének, ritmusának mély ismeretével megalapozott pedagógia, egészséges környezetben olyan szabad embereket nevel, akik felismerve helyüket és feladatukat a világban helyt tudnak állni, vállalják önmagukat, és szembenéznek a kihívásokkal.